Rewitalizacja Centrów Miast

krótki opis szkolenia

webinarium on-line

ZAPISZ SIĘ
Icon

od 9.00 do 14.00

Icon

Termin: 24 sierpnia 2022 r.

Icon

MIEJSCE: on-line

Dlaczego webinarium?

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

5

5 GODZIN

WIEDZY

4

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

2

SZYBKA

REJESTRACJA

1

6

Partner webinarium:

Partner merytoryczny webinarium:

Nasi prelegenci, specjaliści dysponujący szeroką wiedzą i praktyką z zakresu projektowania oraz urbanistyki podejmą tematy dotyczące przywracania do życia centrów miast, które w wyniku różnych cywilizacyjnych procesów ulegają stopniowej degradacji.

Czym się zajmiemy?

- godz. 9.05 - 9.35 - Rewitalizacja miast – trendy i doświadczenia,
Katarzyna Spadło, Kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, ekspert i doradca samorządów w zakresie rewitalizacji. - godz. 9.35- 10.05 – Projekt nowego centrum miasta Tychy,

Michał Lorbiecki, Pełnomocnik prezydenta ds. koordynowania i monitorowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszaru nowego centrum miasta Tychy.

- godz. 10.05 - 10.20 - Plac zabaw jako element rewitalizacji miasta,

Łukasz Szymborski, Dyrektor Techniczno-Handlowy Educarium, Place zabaw.

- godz. 10.20 - 11.05 - Projekt Wspólne podwórko,

Przemek Prasnowski, Prezes Fundacji Barak Kultury w Poznaniu.

- godz. 11.05 - 11.30 - PRZERWA

- godz. 11.30-12.00 - Rewitalizacja Łodzi – Funkcje społeczne, integracja i wsparcie mieszkańców,

Patrycja Wojtaszczyk, Oddział ds. Monitorowania GPR i Przygotowania Projektów, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Łodzi.

- godz. 12.00-12.40 - Rewitalizacja poprzez błękitno-zieloną infrastrukturę na przykładzie projektu GrowGreen we Wrocławiu,

Małgorzata Bartyna – Zielińska, Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław.

- godz. 12.40 - 13.15 - Strefa Kultury w Katowicach – czyli kultura na węglu,

Małgorzata Żydek-Piątek, Kierownik Działu Konserwacji Rejonu Katowickiego Parku Leśnego.

- godz. 13.15 – 13.25 – Podsumowanie i zakończenie webinarium

*UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Szczegółowy program webinarium*

(Wystąpienia i Prelegenci)

Rewitalizacja Centrów Miast

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI
  • pracownicy samorządu terytorialnego i ich związków oraz urzędów i instytucji państwowych
  • pracownicy naukowi uczelni państwowych
  • pracownicy Państwowych Instytutów Badawczych, które zostały powołane na podstawieustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Do bezpłatnego udziału w webinarium są upoważnieni:

* warunkiem bezpłatnego udziału jest podanie służbowego adresu e-mail podczas rejestracji.

Koszt udziału dla pozostałych uczestników wynosi:

109 zł netto / osobę

Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki i w przypadku jeśli osoba wysyłająca zgłoszenie nie jest pracownikiem którejś z wymienionych wyżej instytucji, uprawnionej do bezpłatnego udziału, zobowiązują się do uiszczenia opłaty.

Rezygnacje z udziału w webinarium przyjmujemy mailowo (na adres r.gorczynski@abys.pl)

do dnia 23 sierpnia do godziny 12.00.


W przypadku nieotrzymania rezygnacji przyjmujemy że biorą Państwo udział w webinarium.


Zgłoszenia udziału przyjmujemy do dnia 23 sierpnia do godz. 12.00.


Link do webinarium otrzymają Państwo dnia 23 sierpnia do godz. 15.00.


Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do pełnego nagrania z webinarium

(w ciągu tygodnia od wydarzenia na podanego w rejestracji e-maila).

Osoby prywatne chcące wziąć udział w tym webinarium mogą to zrobić za uiszczeniem opłaty jak wyżej. W takiej sytuacji prosimy o wpisanie w polu "Stanowisko": "osoba prywatna" oraz o wpisanie w polu przeznaczonym na NIP: 0000000000. W przypadku osób prywatnych rejestrujących się na webinarium, aby otrzymać link do udziału w webinarium (w przededniu webinarium) konieczne jest opłacenie proformy, którą otrzymają Państwo po dokonaniu rejestracji.

REJESTRACJA

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Robert Gorczyński


Redakcja "Zieleń Miejska"

tel. +48 728 971 345

e-mail: r.gorczynski@abrys.pl

Zadzwoń

Zapraszamy do kontaktu:

Dorota Szypulska


tel. +48 784 001 819

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

Zadzwoń

Promocja podczas wydarzenia:

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807